Aktualności

PÓŁKOLONIE LETNIE W WARSZAWIE - SUMMER CAMPS12-05-2021

„RADOŚĆ SPORTU NA CAŁE ŻYCIE”

Drodzy Rodzice, (ENGL below)

Półkolonie letnie GYM Generation są wspaniałym pomysłem na aktywne spędzenie ferii w mieście i pozwolenie swoim dzieciom odkrywać różne sporty z profesjonalnymi trenerami!

Nasze obozy są organizowane, aby zapewnić zdrowszą alternatywę dla gier komputerowych, telewizji, telefonów i innych biernych zajęć w czasie wolnym od szkoły; rozwinąć niezależność, ciekawość, kreatywność i umiejętności funkcjonowania w grupie; wzmocnić siłę, koordynację i gibkość oraz przygotować dzieci do zdrowszego trybu zajęć w roku szkolnym.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO TO NASZ PRIORYTET. Nasze obozy są organizowane z specjalnym regulaminem sanitarnym. Jako matki rozumiemy, jak ważne jest, aby dzieci chroniły swoje zdrowie i jednocześnie umożliwiając im aktywne wakacje sportowe.

 

DLA KOGO:       Dla dzieci w wieku 4,5-11 lat

KIEDY i GDZIE:  Lipiec - Sierpień / Od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00 (możliwość  

wydłużonego poranka):

  • Centrum Olimpijskie

05-09.07/ 12-16.07 / 19-23.07 / 26-30.07 / 02-06.08 /16-20.08 / 23-27.08

  • Mokotów:

05-09.07/ 12-16.07 / 19-23.07 / 26-30.07 /16-20.08 / 23-27.08

  • Wilanów:

05-09.07/ 12-16.07 / 19-23.07 / 02-06.08 / 16-20.08/ 23-27.08

  • Ursynów:      

05-09.07/ 12-16.07 / 02-06.08 / 23-27.08

 

ZAJĘCIA: Gimnastyka GYM Generation codziennie, pływanie, Karate, tenis, taniec, boks, piłka ręczna, piłka nożna, badminton, łucznictwo, lekkoatletyka, orientacja w terenie i inne rodzaje sportu. Fun English, EKO rękodzieło i LEGO warsztaty.

Z KIM: z profesjonalnymi instruktorami sportu i kierownikiem. Plus profesjonalni trenerzy do różnych dyscyplin sportowych, takich jak karate, boks czy taniec.

JĘZYKI: polski i angielski

POSIŁKI: Drugie śniadanie, gorący obiad i podwieczorek są̨ wliczone w cenę̨. Staramy się zachować równowagę między zdrowiem, smakiem i sytością. Codziennie jemy owoce i warzywa, zupę i sałatkę. Uczymy się również poprzez gry i quizy na temat dobrego odżywiania.

CENA: 810 zł / tydzień dla członków GYM Generation, 850 zł dla pozostałych klientów all-inclusive. 10% zniżki dla rodzeństwa / 5% zniżki – drugi tydzień. Rabaty nie są kumulatywne.

*Gdyby jednak pandemiczna sytuacja w Warszawie się zmieniła i konieczne byłoby odwołanie półkolonii, rodzicom będzie przysługiwał zwrot opłaty w tym depozyt lub voucher na półkolonie lub zajęcia gimnastyczne w kolejnym sezonie.

REZERWACJA: Liczba miejsc jest ograniczona. Żeby zarezerwować́ miejsce należy napisać na biuro@gymgeneration.pl i po potwierdzeniu miejsca wpłacić́ zaliczkę̨ w wysokości 200 zł na konto bankowe GYM Generator Nr: 18 1160 2202 0000 0002 6298 4552. Zadatek jest bezzwrotny. W tytule prosimy napisać nazwisko dziecka/placówkę/termin półkolonii. 

 

Stay safe and healthy! 

www.gymgeneration.pl

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

GYM GENERATION SPORT GYMNASTIC SUMMER CAMPS IN WARSAW:

"JOY OF SPORT FOR LIFE"

Dear Parents, 

GYM Generation summer camps are a great idea for an active holiday in the city. It designed to let your kids discover different sports with professional trainers!

Our camps are organized to provide a healthier alternative to computer games, television, phones and other passive activities during free time from school; develop independence, curiosity, creativity and social skills; improve strength, coordination and flexibility and prepare children for a healthier school year. 

Health and safety is our priority. We will have special sanitary regulations. As mothers, we will do our best to protect our kids and staff and at the same time allow our kids to have active fun sport holidays.

 

FOR WHOM:  for kids 4,5 – 11 y.o.

WHEN & WHERE:  July - August / Monday to Friday from 9.00 to 17.00 (possibility for kids to stay in the gym under the supervision of the manager before the camp hours)

  • Olympic Centre:

05-09.07/ 12-16.07 / 19-23.07 / 26-30.07 / 02-06.08 /16-20.08 / 23-27.08

  • Mokotów:

05-09.07/ 12-16.07 / 19-23.07 / 26-30.07 /16-20.08 / 23-27.08

  • Wilanów:

05-09.07/ 12-16.07 / 19-23.07 / 02-06.08 / 16-20.08/ 23-27.08

  • Ursynów:      

05-09.07/ 12-16.07 / 02-06.08 / 23-27.08

 

ACTIVITIES: Gymnastics GYM Generation daily, karate, swimming, tennis, box, dancing, handball, football, badminton, archery, track and field, orientation game and other sports. English fun classes, ECO arts & crafts and LEGO workshops.

WITH WHOM: with professional sport instructors and a manager. Plus, professional trainers for various sports such as karate, boxing or dance.

LANGUAGES: English and Polish

MEALS: Second breakfast, hot lunch and afternoon snack are included in the price. We try to have a balance between health, taste and satiety. Daily we have fruits and vegetables, soup and salad. We learn also through games and quizzes about good nutrition.

PRICE: 810 zł / week for the members of GYM Generation, 850 zł / week for other customers all inclusive. 10% discount – for sibling / 5% discount – additional week (discounts are not cumulative).

*If the pandemic situation in Poland forces camps’ cancellation - parents will be entitled to a refund including deposit or a voucher on a day camp or gymnastic classes in the future. 

BOOKING: to book a place please write us at biuro@gymgeneration.pl to confirm the availability and make a deposit of 200 zł to the bank account of GYM Generation: 18 1160 2202 0000 0002 6298 4552. This deposit is non-refundable (unless see above). Please put name of the child/club location/dates in the transfer title.

Stay safe and healthy! 

www.gymgeneration.pl

Wróć do listy